Holbæk Sportsby

I Det Konservative Folkeparti anerkender vi nødvendigheden af at få afsøgt  økonomien i at færdiggøre sportsbyen. Som forholdene er nu er opgaven ikke fuldført og V og S må tage ansvar for den fejlslagne udførsel og være aktive deltagere i at færdiggøre projektet.

På lang sigt bliver hotel- og konferencecenter i Holbæk by en nødvendighed, hvis man vil indfri de høje ambitioner, der var lagt for sportsbyen. Der er pt ikke faciliteter til at udnytte de muligheder der kunne være i en færdigbygget sportsby. I Det Konservative Folkeparti mener vi at Holbæk Kommune skal turde at være visionær uden at være hovedløs.