Socialområdet

Private kan levere den samme eller bedre service som offentligt ansatte.

Private og offentlige institutioner kan og bør lære af hinanden.
u2028
I Det Konservative Folkeparti ønsker vi at ældre skal have størst mulig valgfrihed. Hvad enten man ønsker et privat eller offentligt tilbud, så må pengene altid følge borgeren. Systemer skal tilpasses borgeren: Borgerne er ikke til for systemet, systemet er til for borgerne.

Psykiske syge skal have opmærksomhed, og hurtigt i behandling.

Enhver behandling skal føre mod størst mulig normalitet.

Vi ønsker, at der sker en tidlig og målrettet indsats for udsatte børn i stedet for senere anbringelse og mistrivsel.