Integration

Integrationen løses bedst ved en nær kontakt til arbejdsmarkedet, hvor flygtninge og indvandrere fordeles ud i kommunen, så ikke et lokalområde overbelastes. Dette indebærer, at der stilles krav til de mennesker, der skal integreres.