Administration I Snor

For Konservative er der ikke tvivl om, hvem der lægger linjen i Holbæk Kommune. Det politiske system skal ikke drives rundt af en styrende administration.

Enhver beslutning skal tages så tæt på borgerne som muligt med færrest muligt involverede.
Borgerbudgettering i lokalfora.

Hvert lokalfora bør tildeles en pulje penge til at investere i lokalområdet baseret på, hvor mange borgere, der bor i lokalområdet. Dette giver lokalforaene friheden til at tage ansvar for deres egne områder – de lokale ved nemlig bedst.