Klima, Energi & Natur

Gør Holbæk kommune grøn
Konservative ønsker en grøn temadag i skoler og daginstitutioner, hvor de enkelte institutioner kan tilmelde sig. Temadagen kan inkludere undervisning i klimaproblematikker og en affaldsopsamling hvor klasserne kan tjene penge til f.eks en lejrtur ved at opsamle affald rundt omkring i kommunen. Vi ønsker også at invitere det lokale erhvervsliv til at sponsorere affaldsindsamlingen og sætte deres grønne fingeraftryk.
u2028
Grønt eftersyn
Konservative ønsker et grønt eftersyn af kommunens bygninger og alle fremtidige byggerier skal opgøres med en grøn bundlinje.

Mulighed for solceller
I Det Konservative Folkeparti ønsker vi at kommunalbestyrelsen går sammen om at få fritaget kommunen fra rigide regler der lige nu ikke gør det muligt at opføre solceller i forbindelse med kommunale bygninger.
Vi ønsker at invitere erhvervslivet omkring Nygade og Ahlgade til at finde fælles løsninger til hvordan særligt disse to områder holdes rene. Vi ønsker at der bliver en større stolthed i at kunne præsentere en ren kommune.

Vild kommune
I Det Konservative Folkeparti hilser vi tiltag som Danmarks Vildeste Kommune velkomne. Vi ser at biodiversiteten er under pres og det er nødvendigt at vi arbejder målrettet på at sikre en høj biodiversitet, også i fremtiden.