Børn & Familie

Mulighed for permanent deltidsplads i institution
– Fleksible pasningsordninger
– Tilpassede pasningsordninger til borgernes behov

Vores nabokommuner løser opgaven billigere, og vi bør ligeledes sænke prisen.

Aktivt samarbejde mellem private og offentlige aktører
I dag kan der kun søges om deltidsplads i institutionerne, såfremt den ene af forældrene er på barsel. Deltidspladsen betyder, at barnet kan være i institutionen fra kl 9 – 15, og at prisen falder med 50%. Det svarer konkret til mere end 2000 kr. i besparelse pr. måned – hvilket er relativt mange penge i en gennemsnitlig husstand. Derudover letter det på arbejdsbyrden hos pædagogerne i ydertidspunkterne, som er mest belastede.

Giv forældrene det frie valg til selv at designe deres arbejds- og familieliv.
Det kan sagtens lade sig gøre at arbejde henholdsvist 7-15 eller 9-17, for derved at give forældrene mulighed for at gå på deltid, eller blot at planlægge sig til mere tid med deres børn, som i sidste ende har positiv effekt på de borgere de vokser sig til. 

Udvalgte institutioner skal tilbyde øget fleksibilitet ifht pendler-timer. Det skal være muligt for forældrepar der skal pendle langt eller arbejder på skæve timer også at få passet deres børn.
I Det Konservative Folkeparti undres vi over at vores nabokommuner løser opgaven med børnepasning billigere end vi gør. Det må også være muligt at sænke prisen hos os.

Ny skole
Når Holbæk Have er bygget færdig forventer Det Konservative Folkeparti at det bliver nødvendigt med en ny skole i den forbindelse, forberedelserne til denne bør sættes i gang hurtigst muligt.