Byudvikling

  • Konservative ønsker, at der ansættes en stadsarkitekt, der kan bevare byggestilen i Holbæk.Kommune.
  • Stationsområdet ombygges til mere borgernære funktioner. Samtidig skal der tænkes mere tryghed ind i området der skal bindes bedre sammen med Nygade og Ahlgade.
  • Vi ønsker en aktiv regulering af mågebestanden til lavest mulige niveau. I den forbindelse ønsker vi også mågesikre skraldespande i hele Holbæk by. Vi bliver nødt til at komme mågeplagen til livs hvis vi ønsker en ren by.
  • Ahlgade forbliver åben i begge retninger med mulighed for arrangements lukninger.
  • I de sene nattetimer ser vi i Det Konservative Folkeparti med bekymring at Ahlgade samt de små stræder op til bruges som improviserede racerbaner derfor anser vi det som nødvendigt at der sker en fartregulering af Ahlgade samt indfaldsveje hertil. Dette kunne være fartbump.
  • Konservative ønsker, at det altid er muligt at købe byggemodnede grunde i alle lokalområder. Dog under hensyntagen til at der ikke bebygges i en grad der skæmmer den bebyggelser der allerede eksisterer i forvejen, vi skal bygge sammen, ikke uden på.
  • Ligeledes skal infrastrukturen hele tiden udbygges for at opfylde de ønsker, der er for erhvervsudvikling og bosætning.