Væk med den centrale topstyring i Holbæk – Konservative er ja til omtanke

Holbæk Kommune har i de senere år centraliseret sin styring af både økonomisk og fagligt ansvar på alle forvaltningsområder. Ikke mindst på skole- og daginstitutionsområdet har det medført et helt grotesk hierarki af ledelseslag. Den centrale topstyring skal erstattes af en decentraliseret organisation, som baseres på korte beslutningsveje, der ligger lokalt, når det årlige budget er vedtaget i byrådet.

På skoler og daginstitutioner vil det fx betyde, at de centrale områdemodeller bliver nedlagt og erstattes af tre: byråd, forvaltning og ledelse på skoler og institutioner.

Decentralisering må ikke forveksles med uddelegering. Decentralisering bygger på, at man har tillid til sine ansatte ledere og til deres evne til at forvalte og overholde deres budget.

Decentralisering er ikke en vej til at spare – decentralisering er en vej til at overholde budgetterne!