Erhvervspolitikken i Holbæk – Konservative vil vækst og beskæftigelse.

Vi vil føre en dynamisk offensiv og indbydende erhvervspolitik.

Sikre høj kvalitet i den offentlige service og en smidig sagsbehandling overfor erhvervslivet. Økonomisk attraktiv (grundpriser + afgifter)

Skabe et godt erhvervsklima – Tiltrække nye virksomheder – Medvirke til at skabe vækst i eksisterende virksomheder – Sikre bedre kompetencer og menneskelige ressourcer – Understøtte iværksættere.

Vi konservative ser beskæftigelsespolitikken som et vigtigt instrument til sikring og udvikling af velfærdssamfundet.

Det er konservativ politik at alle, der kan, skal være i gang med ordinært job, uddannelse eller beskæftigelse på særlige vilkår, og derfor skal tiden på overførelsesindkomst være så kort som muligt.

Alt hjælp skal føre til størst mulig selvforvaltning.