Børne- og skolepolitik i Holbæk kommune – Konservative vil dig og dine

Børnefamilier i Holbæk Kommune skal have de bedste forudsætninger for at bo og leve, uanset om det sker i byer eller på land. Derfor skal kommunen tilbyde både dagpasning og skoler jævnt fordelt i hele kommunen, så lange transporttider undgås. Både daginstitutioner og skoler skal stilles helt frit, således at de kan indrette sig efter de lokale forhold.

dagpasningsområdet skal den lokale institution skal være helt selvstændig med egen bestyrelse, egen leder og eget budget. Den enkelte institution skal kunne indrette sine åbningstider efter de behov, som netop dens forældre har, naturligvis i overensstemmelse med gældende lovgivning.

skoleområdet er den enkelte skole helt selvstændig med egen ledelse, egen bestyrelse og eget budget. Budgettet forhandles hvert år ud fra de lokale behov.

Kommunens folkeskoler skal frit konkurrere med kommunens private skoletilbud.