Konservative Studerende på Københavns Universitet

Konservative Studerende i fremgang på Københavns Universitet

Konservative Studerende på Københavns Universitet (KSKU) har været i mindretal i de seneste år. Heldigvis er den tendens nu ved at ændre sig, og resultaterne fra det nyeste universitetsvalg er et klart bevis på det.

Valgdeltagelsen på Københavns Universitet lå omkring de sædvanlige 17 %, mens støtten for Konservative Studerende og deres søsterparti Konservative Jurister var langt fra skuffende. Konservative Studerende fik mere end fordoblet antallet af stemmer til bestyrelsen sammenlignet med sidste år. Her gik KSKU fra 4 % til 9.1 %. Lignende situation ses med andre universitetsorganer, hvor der også har været en stigning, hvilket betyder at KSKU har fået 4 poster mere end sidste år. Lige nu har KSKU 5 poster i alt, blandt andet i akademiske råd og adskillige studienævn.

KS politik har i fokus bestemte uddannelses- og fagmæssige områder, samt visse problematikker der fortsat er tilstedeværende på KU. Overordnet set, er der tale om bureaukrati, høje administrationsomkostninger, fri forskning, der er under pres og identitetspolitik, der truer demokratiet og ytringsfriheden. Derudover var der udarbejdet en lokal politik, der er specifikt rettet til de studier, som vores nyvalgte studenterrepræsentanter går på.

Fremgangen i universitetsvalget er ikke kun et stort skridt for den borgerlige studenterpolitiske organisation, men også for hele Københavns Universitetet og dets fremtidige udvikling.

Roman Karmaz Larsen

Medlem af Konservative i Holbæk, Konservativ Ungdom i Holbæk og Omegn, Konservative Studerende på Københavns Universitet;

Studenterrepræsentant i Studienævnet på Instituttet for Tværkulturelle og Regionelle Studier på Københavns Universitet.